• Curso 2020-21

  A máquina incompleta

  Esta unidade traballa a ciencia e a tecnoloxía Os alumnos embarcaranse nunha misión que os convertirá en axudantes dunha científica e vivirán unha aventura relacionada coa auga e unha máquina moi especial.

  Contidos.-

  A auga: formas da auga na natureza, usos da auga, coidado e aforro, contaminación, reciclaxe e reutilización.

  Fenómenos atmósféricos: nubes, chuvia e neve.

  A casa: estancias.

  Ciencia e tecnoloxía: máquinas, profesións (científico/a).

  Corpo: esquema corporal, partes da cara, prendas de vestir.

  Percepción sensorial: os sentidos, áspero/suave, liso/rugoso.

  Emocións: enfado, curiosidade.

  Hábitos saudables: hixiene persoal.

  Cuantificadores: Todos/ningún.

  Numeración: repaso 1, 2 e 3, número 4, primeiro/último, ordinais do 1º ao 4º.

  Capacidade: cheo/vacío.

  Formas: círculo.

  Orientación espacial: encima de /debaixo de, cerca de/lexos de, xunto/separado.

  Series: dous elementos e un atributo.

  Lóxica: secuencia temporal, resolución de problemas, correspondencias.

  Lectoescritura: letras u, a, i (identificar, discriminar auditivamente, grafías).

  Expresión musical: altura do son (grave/agudo).

  Técnicas plásticas: estampación, modelado, picado, recortado.

  TIC: manexo do rato