• Curso 2020-21,  Museo,  Outras culturas

  Primeiro desafío

  Benvidos ao museo. Acabamos de entrar na primeira sala do museo, onde hai unha exposición exipcia e comprobamos que… desapareceu algo!

  Que levarían? Quen sería? Seremos quen de resolver o misterio? Seguro que si, porque os axudantes de detectives do museo o resolven todo por moi difícil que pareza.

  Coa nosa identificación podemos movernos polo museo sen problemas. Neste lugar as medidas de seguridade son moi estritas.

  Ademáis como axudante de detective temos un bo equipo de ferramentas que permiten investigar en profundidade, e realizar un riguroso estudo de todos os detalles.

  Xa sabemos o que desapareceu! Un papiro!

  Primeiro desafío.- Atopar un papiro desaparecido e a persoa que o levou.

  Pero, que son os exipcios?, que é un papiro? , quen poido levar o papiro?, que profesionais traballan no museo?

 • CURSO 2019-20,  Museo

  Axudantes de detectives de museo

  Nenas e neos.  Chegou o momento de abrir o sobre que vén na carpeta.

  Pero, que hai dentro?

  Temos unha mensaxe urxente que nos envia Deco (a xefa dos detectives especialistas en arte):

  Queredes axudar a Deco a atopar as obras de arte?. Aceptamos a misión que nos encomendan e convertémonos en axudantes de detectives?.  Pois xa que estamos todos dacordo, empezamos!

  Imos mirar que outras cousas veñen no sobre:

  Un carné que nos dá a xefa dos detectives especialistas en arte. Serviranos para identificarnos como axudantes de detectives e para reflectir os nosos logros nos desafíos aos que nos vaiamos enfrontando. Por cada desafío resolto, pegaremos unha estrela e, con tres estrelas, seremos axudantes de detectives!.

  Unha lupa que posúe un dos critais máis especiais que nunca antes viran os vosos ollos, permitiranos saber que pistas son correctas e cales incorrectas, para que poidamos ir sobre seguro. Cada vez que se usa a lupa, esvaecese o incorrecto e só se verá ben o correcto.

   

  Un  axudante de detective de museo precisa un bo equipo de ferramentas que lle permita investigar en profundidade e unha identificación que lle posibilite moverse polo museo sen problemas. Neste lugar as medidas de seguridade son moi estritas.

  Ademáis necesita saber o que é un museo, coñecer as distintas salas,  as persoas que traballan alí, …

  Empezamos, axudantes de detectives de museo! 

   

 • Curso 2020-21,  Museo

  Intriga no museo

  Esta unidade traballa a arte e, por iso, os nenos deberán abordar unha misión que lles permitirá ser axudantes de detectives e internarse nunha intrigante aventura no museo.

  Tipo de misión: Esta é unha misión de resolución. Deben resolvela a través da dedución. Cada desafío é independente dos demais.

  Misión.- Atopar tres obras de arte que desapareceron do museo.

   

  Contidos:

  • O museo: Despendencias, sala de exposicións, taller de mantemento, taller de restauración, vestiario, almacén, profesións e ferramentas.
  • Obras de arte: esculturas, pintura.
  • Artes decorativas: mobiliario.
  • Vida doutras civilizacións: os exipcios.
  • Percepción sensorial: os sentidos, duro/brando, seco/mollado, aspero/suave, doce/salgado.
  • Emocións: seguridade, ira.
  • Numeración: números 0. 5. 6; ordinais do 1º ao 5º, primeiro e último.
  • Cuantificadores: máis que, menos que, igual que; tantos como.
  • Capacidade/peso: cheo/baleiro, caber en /non caber en.
  • Lonxitude: máis algo que/ máis baixo que.
  • Tempo: mañá/tarde/noite.
  • Formas: rectángulo, liña recta / liña curva.
  • Series dous elementos e dous atributos.
  • Orientación espacial: diante de / detrás de, a un lado/ ao outro lado.
  • Lóxica: semellanzas / diferencias, clasificación en dous grupos, correspondencias, resolución de problemas.
  • Tecnoloxía: o ordenador.
  • Letras: e, o. p.
  • Expresión musical: cancións, audicións, intensidade (forte / suave), son / música.