Coidome!

Na tarefa 3 traballamos o coidado do noso corpo: alimentación saudable, exercicio, descanso, vestido, aseo e ir ao médico para as revisións e vacunas. Sabela […]

Que ves?

Hoxe estivemos xogando cos sentidos. Preparei unhas bandexas sensoriais, moquetas de diferentes cores, formas e texturas, instrumentos musicais, fichas visuais e caixiñas con diferentes cheiros. […]