Nova Misión!

Hai un festival de cine para noviños directores. Lina ten unha excelente idea para unha película de superheroes. Conseguiu financiamento, pero necesita asistentes de rodaxe […]