Hoxe empezamos un novo proxecto relacionado coa vida na sociedade. E como desafío inicial fomos a Villalba o parque de bombeiros.

Adxunto os fíos condutores:

Contidos.-

 • Principais características das cidades: espazos, elementos,  vivendas, tendas, servizos que ofrecen, cantidade de persoas,…
 • Diferencia cidade / pobo.
 • Valoración de profesións e servizos da comunidade: bombeiros e policia.
 • Os medios de transporte: terra, mar, aire.
 • Normas básicas de seguridade viaria.
 • Festas e tradicións da contorna.
 • Numeración: 2.
 • Cuantificadores: máis de un/ tantos como.
 • Capacidade: caber en / non caber en.
 • Lonxitude: o máis alto/o máis baixo.
 • Tempo: día/noite.
 • Formas: cadrado.
 • Lóxica: semellanzas e diferencias, correspondencias, clasificación en dous grupos.
 • Series: dous elementos.
 • Orientación espacial: arriba/abaixo, tumbado/de pé, a un lado/a outro lado.
 • Motricidade fina.
 • Participación no proxecto.
 • Traballo en equipo.
 • Emoción: sorpresa.
 • Vocabulario relacionado coa cidade e transportes.
 • Expresión de ideas, sentimentos, desexos, formulación de hipótese.
 • Grafomotricidade: Trazo inclinado, inclinados combinados e trazo en aspa.
 • Vogais: identificación e discriminación.
 • O seu nome: recoñecelo.
 • Música: sons longos e curtos.
 • Escoita 
 • Comprensión de historias, contos.
 • Plástica: Producións propias e abertas.
 • Expresión corporal: Dramatización.

 

Deixar unha resposta