Así se chama o proxecto que acabamos de empezar e que corresponde a ciencia e tecnoloxía.

Contidos:

 • A auga: características, formas da auga na natureza, usos, coidado e aforro, nubes, choiva e neve.
 • Reciclaxe: plástico, orgánico e papel.
 • Enerxías limpas: eólica.
 • Numeración: 2.
 • Cuantificadores: máis de un/ tantos como.
 • Capacidade: caber en / non caber en.
 • Lonxitude: o máis alto/o máis baixo.
 • Tempo: día/noite.
 • Formas: cadrado.
 • Lóxica: semellanzas e diferencias, correspondencias, clasificación en dous grupos.
 • Series: dous elementos.
 • Orientación espacial: arriba/abaixo, tumbado/de pé, a un lado/a outro lado.
 • Motricidade fina.
 • Participación no proxecto.
 • Traballo en equipo.
 • Emoción: medo.
 • Vocabulario relacionado coa auga, reciclaxe e enerxía eólica.
 • Expresión de ideas, sentimentos, desexos, formulación de hipótese.
 • Grafomotricidade: Trazo curvo, trazo en círculo.
 • Vogais: identificación e discriminación.
 • O seu nome: recoñecelo.
 • Música: sons fortes e débiles.
 • Escoita 
 • Comprensión de historias, contos.
 • Plástica: Producións propias e abertas.
 • Expresión corporal: Dramatización.

Deixar unha resposta