Empezamos o proxecto do corpo humano, é o colexio convértese nun hospital. O primeiro piso, educación infantil, é a sala de pediatría.

Na aula, no recuncho do corpo, esperábanos Maruxa toda lesionada por unha caida. A sorpresa da maña foi unha visita moi especial: unha enfermeira que nos veo a ensinar primeiros auxilios.

E axudounos a curar os nosos bonecos:

Foi un día moi especial!

Contidos / Saberes:

 • O corpo: Principais parte do corpo, partes da cara, coñecer as diferencias físicas entre nenos e nenas,  os sentidos, coidado do corpo (saúde, alimentación, vestido, exercicio físico, hixiene).
 • A familia e os distintos modelos familiares. Os seus membros.
 • Numeración: 1
 • Cuantificadores: moitos / poucos.
 • Tempo: antes / despois.
 • Formas: círculo.
 • Orientación espacial: dentro de / fóra de.
 • Lóxica: diferencias / semellanzas.
 • Motricidade fina
 • Participación no Proxecto. 
 • Hábitos de orde e organización da aula. 
 • Traballo en equipo. 
 • hábitos de respecto, axuda e colaboración. 
 • Percepción sensorial: frio / calor. 
 • Emocións: tristeza. 
 • Linguaxe oral: Vocabulario relacionado co corpo humano e a familia, expresión de ideas, sentimentos, desexos, formulación de hipótese. 
 • Escoita 
 • Comprensión de historias, contos. 
 • Plástica: Producións propias e abertas.  
 • Partes do ordenador  
 • Uso do taboleiro dixital 
 • Expresión corporal: Dramatización.  
 • Música: Son / silencio. 

 

Deixar unha resposta