Este proxecto, o Paleolítico, brindará aos alumnos/as a posibilidade de coñecer as transformacións que experimentou a vida humana co paso do tempo; establecer comparacións entre o Paleolítico e a vida actual, en relación á vivenda, alimentación, vestimenta e as actividades que desenvolvían.

Contidos / Saberes:

 • Paleolítico: vivenda, nómadas, alimentación, formas de obter os alimentos, vestido e elementos decorativos, algunhas ferramentas e utensilios, o lume, arte rupestre, monumentos megalíticos.
 • Vivenda: tipos de vivenda, dependencias da casa e obxectos.
 • Numeración: 1
 • Cuantificadores: moitos / poucos.
 • Tempo: antes / despois.
 • Formas: círculo.
 • Orientación espacial: dentro de / fóra de.
 • Lóxica: diferencias / semellanzas.
 • Motricidade fina
 • Participación no Proxecto. 
 • Hábitos de orde e organización da aula. 
 • Traballo en equipo. 
 • hábitos de respecto, axuda e colaboración. 
 • Percepción sensorial: frio / calor. 
 • Emocións: tristeza. 
 • Linguaxe oral: Vocabulario relacionado co paleolítico e a vivenda, expresión de ideas, sentimentos, desexos, formulación de hipótese. 
 • Escoita 
 • Comprensión de historias, contos. 
 • Plástica: Producións propias e abertas.  
 • Partes do ordenador  
 • Uso do taboleiro dixital 
 • Expresión corporal: Dramatización.  
 • Música: Son / silencio 

Deixar unha resposta