Esta unidade traballa a ciencia e a tecnoloxía, por iso, os alumnos deberán embarcarse nunha misión espacial e superar diferentes momentos e aventuras.

Esta é unha misión de rol, os nenos/as terán que poñerse no papel dos astronautas para superar as probas e preguntas do certame da Estación Espacial Internacional.

Contidos.-

 • Universo.- Constelacións, galaxias, a Vía Láctea, o sistema solar, o Sol, a Lúa, Marte, a Terra, asteroides, buracos negros, día / noite.
 • Ciencia e tecnoloxía.-Estación espacial, medios de coomunicación e información (ordenador), satélites espaciais, telescopio Hubble.
 • Medios de transporte.- Nave espacial, foguete, cápsula, tren. Lugares relacionados cos medios de transporte (peirao, estación de tren).
 • Profesións.- Astronauta, médico.
 • Coidado da contorna.- lixo espacial.
 • Numeración.- Número 10. Serie do 1 ao 10. Ordinais do 1º ao 10º.
 • Cuantificadores.- Enteiro / metade.
 • Operacións.- Descomposicións ata o 10. Sumas. Restas.
 • Tamaño.- Tan groso como / tan delgado como.
 • Capacidade / peso.- Tan pesado como / tan lixeiro como.
 • Tempo.- Meses do ano.
 • Formas.- Pirámide, cilindro, esfera, cono.
 • Lóxica.- semellanzas e diferenzas. Clasificacións. Resolución de problemas.
 • Series.- Tres elementos e tres atributos.
 • Orientación espacial.- Interior, exterior, bordo. Dereita / esquerda.
 • Medida.- Báscula.
 • Lectoescritura.- Q, G, X, W. Formación de sílabas, palabras e frases. Sílabas inversas.

 

Deixar unha resposta