Nesta unidade trabállase a arte, por iso, os nenos deberán embarcarse nunha misión para axudar na rodaxe dunha película.

Contidos.-

 • Arte.- O cine e a súa evolución. Ferramentas do cine (claqueta, micrófono, altofalante, dron, cámara, ordenador…). Lugares de lecer e de entretemento.
 • Viviendas.- Tipos de vivendas. Dependencias e obxectos da casa.
 • Paisaxes e cidades.- Tipos de paisaxes. Tipos de cidades. Elementos das cidades. Cidades e paso do tempo.
 • Profesións relacionadas co cine.- director, produtor, encargado de vestiario, encargado de casting e localizacións, técnicos de son e iluminación, maquillador…
 • Numeración.- Números 8 e 9. Serie do 1 ao 9. Ordinais do 1º ata o 9º.
 • Operacións.- Descomposición ata o 9. Sumas. Restas. Dobre.
 • Tamaño.- Tan ancho como / tan estreito como.
 • Capacidade / peso.- caber en. Case encho / case baleiro.
 • Lonxitude.- Tan alto/ baixo como.
 • Formas.- esfera, cubo.
 • Lóxica.- semellanzas e diferenzas. Resolución de problemas.
 • Series.- Tres elementos e dous atributos.
 • Orientación espacial.- Máis preto / lonxe que. Entre. O plano.
 • Emocións.- Celos, optimismo.
 • Corpo.- Esquema corporal. Pezas de vestir e complementos.
 • Lectoescritura.- Z, C, R, RR, F, H, CH, K. Formación de sílabas, palabras e frases. Sílabas inversas.

Deixar unha resposta