Esta unidade traballa o medio natural e social e, por iso, os nenos deberán embarcarse nunha misión que lles permitirá formar parte da Sociedade Protectora do Planeta.

É unha misión de resolución. Deben resolvela a través da dedución. Cada desafío é independente dos demais.

Contidos.-

 • Animais.- Animais acuáticos, aéreos, terrestres. Animais que viven baixo terra. Organización dalgúns animais. Mecanismos de defensa.
 • Plantas.- Características das flores. Árbores froiteiras.
 • Coidado da contorna.- Coidada dos bosques. Evitar a contaminación do mar.
 • Alimentos.- mel
 • Medios de transporte.- Mar, terra e aire.
 • Numeración.- Número 7. Serie do 1 ao 7. Ordinais do 1º ao 7º.
 • Operacións.- descomposicións ata o 7. Sumas.
 • Tamaño.- Tan grande como / tan pequeno como.
 • Lonxitude.- Tan longo como / tan curto como.
 • Tempo.- Onte, hoxe, mañá.
 • Formas.- Rombo. Liña recta / curva. Curva aberta / pechada.
 • Lóxica.- Semellanzas e diferenzas. Clasificacións. Resolución de problemas.
 • Series.- Dous elementos e tres atributos.
 • Orientación espacial.- cara arriba / cara abaixo. Cara a un lado / cara ao aoutro lado.
 • Emocións.- Admiración. Vergonza.
 • Corpo.- Esquema corporal. Pezas de vestir e complementos.
 • Percepción sensorial.- Os sentidos. Frío / calor.
 • Lectoescritura.- Letras (N,Ñ,T,D,J,Y,Ll,B). Formación de sílabas. Formación de frases. Sílabas inversas.

Deixar unha resposta