Esta unidade traballa a ciencia e a tecnoloxía e, por iso, os nenos deberán embarcarse nunha misión que lles permitirá ser axudantes de buscadores de inventos e adentrarse nunha grande aventura relacionada co marabilloso mundo dos inventos.

É unha misión de asunción dun rol. Deben resolvela en primeira persoa a través dunha producción. Cada desafío é independente dos demais, pero sumativo de cara á misión.

Misión.- Atopar inventos e seleccionar tres.

Contidos.-

 • Medios de transportes (terra, mar e aire).
 • Medios de comunicación (televisión, ordenador, radio, linguaxe braille, carta e xornal).
 • A casa (dependencias e obxectos relacionados coas dependencias).
 • Inventos e inventores ( inventos relacionados cos medios de transporte, a comunicación e a casa).
 • Normas básicas de seguridade viaria.
 • Numeración: números do 0 ao 6, ordinais do 1º ao 6º, primeiro e último.
 • Cuantificadores: O máis ancho / o máis estreito.
 • Operacións: descomposición ata o 6, suma gráfica.
 • Tempo: días da semana.
 • Formas: óvalo, simetría, curva aberta / curva pechada.
 • Series: dous elementos e tres atributos.
 • Orientación espacial: preto de / lonxe de, arredor, centro, no medio.
 • Lóxica: resolución de problemas, correspondencias.
 • Corpo: esquema corporal, pezas de vestir e complementos.
 • Percepción sensorial: os sentidos, liso / rugoso.
 • Emocións: noxo, gratitude.
 • Hábitos saudables: uso correcto da televisión, normas de comportamento e seguridade nos medios de transporte.
 • Letras: L, M, S.
 • Expresión musical: cancións, audicións, duración (longo / curto), altura (agudo / grave).

 

Deixar unha resposta