Esta unidade traballa a arte e, por iso, os nenos deberán abordar unha misión que lles permitirá ser axudantes de detectives e internarse nunha intrigante aventura no museo.

Tipo de misión: Esta é unha misión de resolución. Deben resolvela a través da dedución. Cada desafío é independente dos demais.

Misión.- Atopar tres obras de arte que desapareceron do museo.

 

Contidos:

 • O museo: Despendencias, sala de exposicións, taller de mantemento, taller de restauración, vestiario, almacén, profesións e ferramentas.
 • Obras de arte: esculturas, pintura.
 • Artes decorativas: mobiliario.
 • Vida doutras civilizacións: os exipcios.
 • Percepción sensorial: os sentidos, duro/brando, seco/mollado, aspero/suave, doce/salgado.
 • Emocións: seguridade, ira.
 • Numeración: números 0. 5. 6; ordinais do 1º ao 5º, primeiro e último.
 • Cuantificadores: máis que, menos que, igual que; tantos como.
 • Capacidade/peso: cheo/baleiro, caber en /non caber en.
 • Lonxitude: máis algo que/ máis baixo que.
 • Tempo: mañá/tarde/noite.
 • Formas: rectángulo, liña recta / liña curva.
 • Series dous elementos e dous atributos.
 • Orientación espacial: diante de / detrás de, a un lado/ ao outro lado.
 • Lóxica: semellanzas / diferencias, clasificación en dous grupos, correspondencias, resolución de problemas.
 • Tecnoloxía: o ordenador.
 • Letras: e, o. p.
 • Expresión musical: cancións, audicións, intensidade (forte / suave), son / música.

 

Deixar unha resposta