Resolto o terceiro desafío: información sobre o aforro e coidado da auga.

Xa entregamos a información a científica e comprobamos que a máquina está terminada e encende.

Completamos o mapa da auga coas tres estrelas que conseguimos como axudantes.

Así terminamos este proxecto da auga no que tanto aprendemos. Parabéns!

Deixar unha resposta