Esta unidade traballa a ciencia e a tecnoloxía Os alumnos embarcaranse nunha misión que os convertirá en axudantes dunha científica e vivirán unha aventura relacionada coa auga e unha máquina moi especial.

Contidos.-

A auga: formas da auga na natureza, usos da auga, coidado e aforro, contaminación, reciclaxe e reutilización.

Fenómenos atmósféricos: nubes, chuvia e neve.

A casa: estancias.

Ciencia e tecnoloxía: máquinas, profesións (científico/a).

Corpo: esquema corporal, partes da cara, prendas de vestir.

Percepción sensorial: os sentidos, áspero/suave, liso/rugoso.

Emocións: enfado, curiosidade.

Hábitos saudables: hixiene persoal.

Cuantificadores: Todos/ningún.

Numeración: repaso 1, 2 e 3, número 4, primeiro/último, ordinais do 1º ao 4º.

Capacidade: cheo/vacío.

Formas: círculo.

Orientación espacial: encima de /debaixo de, cerca de/lexos de, xunto/separado.

Series: dous elementos e un atributo.

Lóxica: secuencia temporal, resolución de problemas, correspondencias.

Lectoescritura: letras u, a, i (identificar, discriminar auditivamente, grafías).

Expresión musical: altura do son (grave/agudo).

Técnicas plásticas: estampación, modelado, picado, recortado.

TIC: manexo do rato

Deixar unha resposta