Misteriosamente, apareceron na clase unhas pegadas. De quén serán?. Son de persoa ou de animal?.  De qué parte do corpo son?. E, por qué están aquí?.

Cazamisterios, o primeiro desafío!.

Este é un misterio que un asistente de cazamisterios non pode deixar sen resolver. Seremos capaces de conseguilo?.